Organizacija zadužena za Jugoistočnu Evropu ( JICA ) u izgradnji objekata,  u saradnji sa Vladom Tuzlanskog kantona, sredinom 2001. godine donijela je odluku o izgradnji osnovne škole na području Sjenjaka. Ceremonija primopredaje objekta održana je 9. marta 2004. godine. JUOŠ Sjenjak počela je sa radom 6. septembra 2004. godine. U toj prvoj školskoj godini upisano je 360 učenika od 1. razreda devetogodišnjeg obrazovanja do 8. razreda, u 17 odjeljenja i zaposleno 23 nastavnika i profesora. U ovoj školi je po prvi put na inicijativu CCI obavljen demokratski izbor direktora škole (Mr.sci. Sulejman Mulić )

Od 2009 funkciju direktora obavlja Mr.sci. Damir Džafić.

Od novembra 2016. godine funkciju direktora škole obavlja profesorica Indira Lukavica.

Od oktobra 2020. godine funkciju direktora obavlja Dr.sc. Damir Džafić.