Konačna rang lista za pomoćno-tehničko osoblje (3.2.2021)

Konačna rang lista kandidata za pomoćno-tehničko osoblje (3.2.2021)

Konačna rang lista kandidata (27.1.2021)

Ovdje možete pogledati konačnu rang listu kandidata.

Odluke o izboru prvorangiranih kandidata (27.8.2020)

Ovdje možete pogledati sve odluke o izboru prvorangiranih kandidata.

Rang lista kandidata (20.1.2021)

Ovdje možete pogledati rang listu kandidata za sve pozicije.

Konačne rang liste kandidata (27.8.2020)

Ovdje možete pogledati konačne rang liste kandidata (sve pozicije)

Konačna rang lista (pomoćno tehničko osoblje-2.9.2020))

Ovdje možete pogledati konačnu rang listu za pomoćno tehničko osoblje.

Rang lista (19.8.2020)

Ovdje možete pogledati rang listu kandidata (sve pozicije).

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION