Konačna rang lista (pomoćno tehničko osoblje-2.9.2020))

Ovdje možete pogledati konačnu rang listu za pomoćno tehničko osoblje.

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION