Stručni aktiv

U JU OŠ ''Sjenjak'' djeluju tri aktiva:

 • Aktiv razredne nastave
 • Aktiv društveno-jezičke grupe predmeta
 • Aktiv prirodnih nauka

 Aktivi na svojim sastancima, između ostalog,  razmatraju slijedeću problematiku:

 • planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada,
 • razmotriti stručna pitanja i predlagati mjere za usavršavanje stručnog rada nastavnika,
 • raditi na ujednačavanju kriterija ocjenjivanja,
 • razmatranje zadataka i rezultata rada nastavnika po odjeljenjima i određivanje kontinuiteta u izlaganju nastavnih sadržaja i uzajamne povezanosti,
 • pomoć nastavnicima u savladavanju određenih programskih sadržaja, a naročito mlađim kolegama,
 • učešće u realizaciji plana unapređivanja odgojno-obrazovnog rada studijskog i istraživačkog,
 • utvrđivanje prijedloga za nabavku nastavnih sredstava,
 • izrada zadataka objektivnog tipa, njihova primjena i analiza rezultata znanja,
 • organizovanje oglednih časova,
 • učešće u istraživačkom radu, vrednovanju rada učenika.

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION